Találkozás

Ez év február másodikán, a mezőkeresztesi templom és az egyházközösség adott helyet a Gyertyaszentelő Boldogasszony, valamint a megszentelt életek megünneplésére. Jó volt a nővéreimmel találkozni, Katona püspök atyával az utazás kedves élmény, de a legtöbb, amit ez az utazás adott, hogy találkozhattunk a „Világ világosságával”. Katona püspök úr is érintette szentbeszédében a találkozást – Krisztus azzal találkozik, aki őt beengedi.
„aki meghallja kopogtatásomat, ajtót nyit…”
A Szűzanya, és Szent József a kis Jézust bemutatja a templomban. Simeon midőn karjába veszi így áldja őt és magasztalja: „most már elbocsájthatod szolgádat, szavaid szerint békességgel, hiszen meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt. Őt adtad számunkra csodájára minden népnek.” Simeon jövendölésében előrevetíti a Szent Szűz fájdalmát:SONY DSC

SONY DSC

„Ránk vonatkozik, hogy „ti vagytok a világ világossága”. A mi hivatásunk, hogy hordozzuk Krisztust a világban, de ezt vajon látja-e rajtunk mindig a világ.
A helyi fiatal diákok és a kedves gyermekcsoport, énekükkel tették a szentmisét ünnepélyesebbé.
Szép volt az ünneplés, és köszönöm, hogy együtt dicsőíthettem Istent nővéreimmel.

Tálos Anna ACR.