Megszentelt életek napja

Idén először vehettem részt a megszentelt életek napján az egri egyházmegyében jelen lévő szerzetesközösségek találkozóján. Ebben az évben a mi közösségünk a Krisztus Király szolgálóleányai szerveztük ezt a találkozót. A közösség tagjainak elmondása szerint ilyen még nem volt, hogy a kispapokkal együtt ünnepeljük hivatásunkat. A közös ünneplés előtt kb. másfél órával érkeztem meg a szemináriumba, ahol a társaim már szorgosan terítették az asztalokat, én is bekapcsolódtam a munkába. Amikor már minden készen állt a test táplálására, akkor felvonultunk a kápolnába, hogy lelkileg is ráhangolódjunk az ünnepi szentmisére. A gyertyák megszentelésére a szeminárium folyosóján került sor, így ott várakoztunk, kiosztottuk az érkezőknek a gyertyákat és a kis lángokat, – amiket karton lapból készítettek társaim – és a következő idézetet tartalmazza: „Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága.” Amikor pedig Ternyák Csaba érsekúr is megérkezett, meggyújtottuk a gyertyákat. A gyertyaszentelés után pedig énekelve, égő gyertyával a kezünkben vonultunk be a kápolnába. Helyünket elfoglalva kezdetét vette az ünnepi szentmise, amit az érsek atyával együtt 10 pap mutatott be. A szentmisében érsek atya tartott egy rövid elmélkedést arról, hogy mit is ünneplünk, és miért olyan csodálatos az, hogy ezen a napon az egyházmegyében jelen lévő szerzetes közösségek együtt ünnepelnek a papokkal és a kispapokkal. Mert egy a mi hivatásunk, még akkor is, ha mindenkinek különböző a hivatásának története, a sajátközösségében a saját hivatását éli, mégis egyek vagyunk abban a Jézus Krisztusban, akinek átadtuk az életünket, és akit szolgálni szeretnénk egész életünkkel. A szerzetes sok mindenről lemond, ez arra mutat, hogy van egy másik világ, arra mutat, hogy nem rendezhetjük be az életünket erre a világra. Az életünk többre szól: minket Isten gyermekeinek hív, és arra hív, hogy részesedjünk az Ő isteni életében. Életünkkel arról tanúskodunk, hogy van Isten, van örök élet. Adjunk hálát azért, hogy Jézus a világ világossága, aki bevilágítja az utat számunkra. Nekünk is fénnyé, világossággá kell válnunk, hogy az emberek odataláljanak Istenhez. Mert ugyanaz a célunk, ami Jézus életének is a célja volt, hogy minden ember üdvözüljön. Tegyük oda a mi áldozatunkat Jézus áldozata mellé a világ üdvösségére.
Ami engem személy szerint mélyen érintett, maga az együtt ünneplés, mert még nem volt ilyen ünnepélyes soha eddigi életemben a Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Hasonló érzés töltött el, mint amikor tavaly nyáron megszületett bennem a döntés, hogy Jézusnak adom az életemet. Most is teljesen oda tudtam koncentrálni a szentmisére, és teljes szívvel jelen tudtam lenni Jézus számára. Őrá figyeltem, miközben hallgattam igéit, majd az érsek atya szavait, amik fellelkesítettek. Felajánlottam magamat, én is odahelyeztem magamat az oltárra. Ahogyan érsek atya mondta, hogy egész életünket, magunkat helyezzük oda a paténára és ajánljuk föl a mennyei Atyának. Ő változtasson át minket olyanná, amilyenné ő szeretné, hogy legyünk. A Szentmise végén együtt imádkoztunk a papi és szerzetesi hivatásokért.
Ezek után levonultunk az ebédlőbe, ahol várta a vendégeket a terített asztal. Érsek atya elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy együtt lehetünk, és hogy a papi és szerzetesi hivatásokért mondott ima a ministráns találkozón szólt utoljára ilyen mélyen egységes akarattal.
Az agapén megismerkedhettünk a különböző közösségek tagjaival, vagy köszönthettük egymást, mint jó ismerősök. A mi közösségünk iránt sokan érdeklődtek, mert ez idáig ismeretlen volt többek előtt pl. az, hogy mi a Krisztus Király szolgálóleányai közösség küldetése, honnan ered, illetve hogyan került Magyarországra. Érsek atyánk is jól érezte magát, meg volt elégedve a szervezéssel és a színvonalas vendéglátással.
Nagy hála és köszönet az Úrnak! Csodálatos volt együtt ünnepelni

Fazekas Mónika
Jelölt