Az ACR közösség lelkigyakorlata 2012. nagyböjtjében

2012. március 30-án délután öt órától kezdődött közösségünk húsvéti lelkigyakorlata Egerben az Orsolya Rendház Leánykollégiumában. Sajnos nem volt teljes a létszám, betegség és állapotbeli kötelezettség teljesítése miatt négy nővérünk és lelki vezetőnk Lengyel Gyula atya nem tudott részt venni a lelkigyakorlaton. A rendházban szolgáló Mária nővér vendégszeretete, az új hely családias hangulata várta nővéreinket.
Lelkigyakorlatunk a rendház kápolnájában szentmisével kezdődött, melyet Juhász János Boxi atya mutatott be. Lelkünk táplálása után, várt bennünket, Zsuzsi és Janka nővéreink által készített finom vacsora a kollégium ebédlőjében.
Vacsora után visszamentünk a kápolnába, ahol Boxi atya rövid bevezetővel hangolta lelkünket arra, hogy kövessük Krisztus Urunkat a keresztúton. A bevezető gondolatok segítettek abban, hogy a tanítványok közé tudjuk helyezni magunkat, velük együtt imádkozva, virrasszunk. A keresztút utáni elmélkedés arra irányult, hogy Jézus szemével lássuk magunkat. Hogyan lát bennünket Jézus a keresztútján. Rövid csend után megosztottuk gondolatainkat, érzéseinket. Az őszinte kitárulkozásban még jobban átéreztük Jézus szenvedését és fájdalmát. A megosztás után közös imával, lélekben feltöltődve fejeztük be a napot.
A szombatot a kápolnában közös imádsággal, zsolozsmával kezdtük.
A reggeli elfogyasztása után kezdődött a második elmélkedés, melynek lényeges gondolata a „Nőiesség” volt, a nő hívatása az egyházban és a világban. Az előadásban halottunk arról hogyan folytatott Jézus párbeszédet az evangéliumban a nőkkel, Jézus és a nők a szentírásban címmel. Boxi atya adott időt a csendes, magunkba néző szemlélődésre, majd közösen megbeszéltük. A témához kapcsolódóan, ki – ki a saját nőiességéről beszélt. Egymás gondolatait, érveit hallgatva, még többet megtudhattunk egymásról, ezzel is közelebb kerülve egymáshoz.
Harmadik elmélkedés: az Istennel való kapcsolatom az imádságon keresztül.
Miért fontos az egyéni és a közös imádság. Az imádság válasz Isten felhívására, önmagam ajánlásával. A csendes elmélkedés után megosztottuk gondolatainkat saját imaéletünkről.
Negyedik elmélkedés témája, a bűnbánat és a kiengesztelődés szentsége volt. A bűn falat épít Isten és köztem. Hallottunk arról, hogy a bűn elkövetése után hogyan tudom a megszakadt kapcsolatot helyreállítani. A csendes elmélkedés után közös megosztás következett.
Úgy érzem, ezek az őszinte beszélgetések, kitárulkozások segítettek, hogy jobban megismerjük egymást, erősítették a közösségi összetartozás érzését.
A szombatesti szentmisében már a virágvasárnapi liturgia részesei voltunk.
A szentmise és a zsolozsma imádsága utáni vacsora, majd az azt követő beszélgetés nagyon családias vidám hangulatban telt, ehhez hozzájárult a lelkigyakorlat ideje alatt végig velünk imádkozó és beszélgető Mária nővér is, hálásan köszönjük neki. A beszélgetés meghittségét erősítették, nővéreink sugárzó arca, akik a gyónás utáni bűnbocsánat szentségével megerősödve tértek vissza közénk.
A vasárnap reggel a kápolnában az ACR közösségi imájával, reggeli dicsérettel kezdődött.
A reggeli után nem tudtunk mindannyian együtt maradni, így voltak nővérek, akik az otthoni egyházközösségükkel ünnepeltek. Akik még maradhattak, Mária nővérrel közösen vettek rész a bazilikában a virágvasárnapi szentmisén.
Mindannyian lélekben megerősödve, feltöltődve, kegyelmekben gazdagon térhettünk haza, és ez méltó lezárása volt a nagyböjti felkészülésnek.
Magam és a nővéreim nevében is köszönöm Boxi atyának és Mária nővérnek a szolgálatát.
Isten áldását kérem rájuk, valamint az ACR közösségre.
Gyula atyának és beteg nővéreinknek gyógyulásáért kérem a Feltámadt Krisztus kegyelmét.

2012. Szent György havában

B.Tóth Margit
ACR jelölt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA