Fogadalomtétel az ACR közösségben

“Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenben.”
(Lk.1,49)

Az Ancillae Christi Regis, azaz a Krisztus Király Szolgálóleányi Világi Intézmény közösségében ünnepélyes fogadalomtételre került sor október 6-án az egri Papnevelő Intézet kápolnájában.
H. Gömöri Rita és Székely Nagy Janka örökfogadalmukkal ajánlották életüket Istennek.
Török Julianna első ideiglenes fogadalmával erősítette meg Istenhez és a közösséghez való tartozását.
Ternyák Csaba egri érsek homiliájában elmondta, hogy a hívő ember számára Isten ügye a legfontosabb, amely nem tűr halasztást. Ha valaki felismeri, hogy az Isten hívja valamire, azonnal készen kell állnia. Fontos hogy nyitottak legyünk Isten szavára, hogy szívünkben őszinte mély hit legyen.
Érsek atya elmondta, azért tartja a közösség munkáját fontosnak, mert tagjai Istennek elkötelezett életet élnek.
A homilia után csodálatos férfihangon szólalt meg az AVE MARIA. A szívet melengető, könnyeket csalogató ének után érsek úr megáldotta, majd az örökfogadalmasok újára húzta a hűséget jelképező gyűrűket.
Öt osztrák nővérünk, családtagok, barátok, ismerősök ünnepeltek velünk.

Eger, 2012. Mindenszentek havában

B. Ipacs Zsuzsanna ACR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA