Lelkigyakorlat Krisztus Király ünnepe előtt

(2012. nov. 16-18.)

Lelkigyakorlatunkat ismét a Szent Orsolya rend kollégiumában tartottuk Egerben, mert a ház otthonos légköre már korábban is nagy hatással volt ránk. Ez a hely egyaránt alkalmas a közös együttlétekre és a személyes meditációra a kápolna vagy a szobánk csendjében. Úgy éltünk itt, mint egy nagy család.

Ez alkalommal lelki vezetőnk Gyula atya (Dr. Lengyel Gyula) vendégként volt hivatalos a lelkigyakorlaton, hiszen a szentmiséken kívül a program többi részéért Rita és Zsuzsi volt a felelős. Az „Alázat – Engedelmesség – Szeretetreméltóság” című témát három blokkban, műhelymunka keretében dolgozták fel. Miután egy alapos elméleti, bibliai példákon alapuló bevezetőt tartottak, három kiscsoportban történt annak megbeszélése, irányító kérdések segítségével. A csoportos megbeszéléseket egy plénum előtti megosztás követte, ahol mindegyik csoportból valaki összefoglalta a többiek előtt az elhangzottakat. Mivel a kérdések személyes jellegűek voltak, így mindenki saját élményein, eddigi tapasztalatain keresztül közelítette meg a témát. Tehát a módszer lényege az volt, hogy az elméletből kiindulva a kommunikáción keresztül eljussunk a napi gyakorlatig. A közösség előtt szinte mindenkinek alkalma nyílt egyszer a csoportjában elhangzott gondolatok tolmácsolására. Nagy örömünkre, Gyula atya és Mária nővér, az Orsolyita kollégium házfőnöke is csatlakozott egy csoporthoz és meglátásaikkal segítették a közös munkát.

Ennek a feldolgozási módnak a hatását kétféleképpen is lemérhettük. Először a mellékelt ábrán a program előtt és után választott figura mutatta a lelki állapotunk változását a nap folyamán. (A végére mindenki egy alacsonyabb helyről és előnytelenebb pozícióból egy magasabb helyre került a fán és egy kedélyesebb, megelégedettebb emberke képét öltötte magára.) Végül az utolsó fázisban jutottunk el az értékeléshez, mint második mutatóhoz.
Mindegyik résztvevőtől azt kérték a programvezetők, hogy pozitív és negatív észrevételeket gyűjtsenek, elsősorban önmaguk és a tárgyalt erények viszonylatában. Az őszinte megnyilvánulásokból azt láthattuk, hogy mindenkit nagyon mélyen érintettek a beszélgetések, melyek új felismeréseket is hoztak önmagunk számára ill. egyfajta irányvonalat adtak arra, hogy mit és hogyan próbáljunk változtatni.

Személy szerint nagyon érdekesnek találtam, ahogy az adott témát a nővérek megközelítései olyan sokféle aspektusból megvilágították. A csoportokon belüli véleménycserén és a közös megbeszélések során sikerült egymást még közelebbről, mélyebben megismerni, ami segített egymás iránti megbecsülésünket növelni és nővértársainkat erősségeikkel és gyengeségeikkel együtt még jobban szeretni. Sokat gazdagodtam ezekből a beszélgetésekből.
Ez a fajta témafeldolgozás arra ösztönzött minket, hogy egy év múlva lelkigyakorlatunkat ismét ehhez hasonló formában végezzük.
Ez alkalommal két érdeklődő is megtisztelt minket jelenlétével, akik nagyon jól érezték magukat a körünkben, így összesen 15-en vettünk részt a lelkigyakorlaton.

Nagyon köszönjük Ritának és Zsuzsinak a hétvégi program szervezését és lebonyolítását, Gyula atyának a pasztorációs szolgálatot és segítő útmutatásait és nem utolsó sorban Mária Nővérnek gondoskodását és vendégszeretetét.

Leic Gabriella
jelölt

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAhol-vagyok-a-fan-2012