A Szent Kamill Kollégium nagyböjti lelkigyakorlata

 2013. március 1-3. Eger, Szent Orsolya Rendház Leánykollégiuma

Szívemben nagy örömmel és várakozással érkeztem meg a már jól ismert, otthonos helyre, ahol Mária nővér korát meghazudtoló,fiatalos lendülettel fogadott és kalauzolt bennünket.
Örömömet fokozta, hogy 13 nővér és 1 vendég gyűlt össze a házban.
A nővérek nagy pakkokkal érkeztek, hozták az általuk elkészített elemózsiát, s így minden étkezéskor “terülj-terülj asztalkám” várt bennünket.

A lelki-táplálékunkról Szabó József atya, az Egri Szeminárium spirituálisa gondoskodott. Mosolygósan, lendületesen érkezett hozzánk mindig, hol két keréken, hol meg gyalogosan két másik elfoglaltsága között.
A mondandója vezérfonala a SZABADSÁG volt,- amely a bűnbánatnak, lelki megújulásnak nyomán és annak gyümölcseként kell, hogy megteremjen a szívünkben. Ez a gondolat szépen bontakozott ki a szentmisék szentírási magyarázataiból és a tanításokból.
Pénteken este a szentmise evangéliuma a gonosz, gyilkos szőlőművesekről szólt, s Isten igazságos ítéletéről. /Mt.21,33-43,45-46/
Szombaton a tékozló fiú története Isten irgalmas szeretetét tárta fel, az Atya igaz ismeretére tanított. / Lk.15,1-3,11-32/
Vasárnap a terméketlen fügefa kapcsán Isten nagylelkűségéről, hosszan tűrő, gyógyító szeretetéről elmélkedhettünk. /lLk.13,1-9/
A tanításban a szamariai asszony történetén keresztül /Jn.4,1-42/ Józsi atya elénk tárta Krisztus csodálatos tekintetét, amiből nem az elítélés, hanem a megbocsátás sugárzik.
A továbbiakban mindannyiunk számára nagyon érdekes és hasznos képet rajzolt az életünkben oly gyakori konfliktusos helyzetek helyes kezeléséről, illetve az ezt gátló hamis hiedelmekről, amelyet magunkról, másokról és sajnos Istenről is kialakíthatunk.
Hétköznapi példákkal ecsetelte és szituációs játékkal demonstráltatta milyen helytelen magatartásformák rögzülhetnek bennünk, ha
-a szülői én /kritikus, gondoskodó/
vagy
-a gyermek én /alkalmazkodó, lázadó, szabad/
kerül túlsúlyba és elnyomja,illetve nem engedi érvényre jutni
-a felnőtt ént /higgadt, megfontolt ,mérlegelő, ésszerű kompromisszumra képes/-amely az egyedüli eredményes konfliktuskezelő.
Tudatos figyelemmel tudjuk és kell alakítani magunkban ezt a krisztusi gondolkodásmódot.
Mindezeket a tanításokat egyszerű közvetlenséggel és rendkívül humorosan adta át Józsi atya.
Sokszor hangos nevetésben törtünk ki, amikor egy-egy elénk tárt példa “görbe-tükrében” saját magunkat láttuk meg.
Végül feltette az atya a kérdést: – Vizsgáljuk meg, mennyi öröm van bennünk! Olyan igazi, őszinte, tiszta,”istengyermeki létemből fakadó öröm”!
Ellenpéldaképp Nemeshegyi atya egy mondását idézte:
-“Vannak olyan keresztények, akik egész életükre kibérelték a Getszemáni kertet”
De!- “Ha körülötted mindenki elveszti is az örömét,te ne hagyd,hogy a tied elvesszen!”
A közösségben az tesz a legjobbat, aki örömet sugároz.
Köszönjük Istenünk, hogy Szentlelked fényében mi már most bepillanthatunk a feltámadás és az örök élet dicsőségébe, a kereszt nekünk már az ÉLETRŐL beszél.
Ez a HIT a mi örömünk.
Köszönjük, hogy ezt az örömet szerető, testvéri közösségben élhetjük meg!

Bakos Irén ACR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA