Lelkigyakorlat Krisztus Király ünnepe előtt

(2012. nov. 16-18.) Lelkigyakorlatunkat ismét a Szent Orsolya rend kollégiumában tartottuk Egerben, mert a ház otthonos légköre már korábban is nagy hatással volt ránk. Ez a hely egyaránt alkalmas a közös együttlétekre és a személyes meditációra a kápolna vagy a szobánk csendjében. Úgy éltünk itt, mint egy nagy család. Ez alkalommal lelki vezetőnk Gyula atya [...]

Fogadalomtétel az ACR közösségben

“Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenben.” (Lk.1,49) Az Ancillae Christi Regis, azaz a Krisztus Király Szolgálóleányi Világi Intézmény közösségében ünnepélyes fogadalomtételre került sor október 6-án az egri Papnevelő Intézet kápolnájában. H. Gömöri Rita és Székely Nagy Janka örökfogadalmukkal ajánlották életüket Istennek. Török Julianna első ideiglenes fogadalmával erősítette meg Istenhez és a közösséghez való [...]

Egyéb események

A fogadalomtétel előtti szabad délelőttöt az osztrák nővéreinkkel töltöttük. Korózs László verpeléti plébános atya idegenvezetésével megmutathattuk osztrák nővéreinknek a híres feldebrői altemplomot, majd Verpeléten a Krisztus Királyra felszentelt templomban közösen elimádkoztuk a közösség imáját. Épp délben jártunk ott, természetes volt, hogy az Úr Angyala imádságot is imádkoztuk. Köszönjük Korózs atya szívélyes vendégszeretetét. Vasárnap délelőtt részt [...]

Az ACR közösség lelkigyakorlata 2012. nagyböjtjében

2012. március 30-án délután öt órától kezdődött közösségünk húsvéti lelkigyakorlata Egerben az Orsolya Rendház Leánykollégiumában. Sajnos nem volt teljes a létszám, betegség és állapotbeli kötelezettség teljesítése miatt négy nővérünk és lelki vezetőnk Lengyel Gyula atya nem tudott részt venni a lelkigyakorlaton. A rendházban szolgáló Mária nővér vendégszeretete, az új hely családias hangulata várta nővéreinket. Lelkigyakorlatunk [...]

A megszentelt élet napja Egerben

Ternyák Csaba egri érsek meghívására a megszentelt élet napján, 2012. február 2-án a szemináriumban találkoztak az Egri Főegyházmegye szerzetesei. Az egyházmegye szerzetesközösségeiből – Jezsuiták, Szerviták, Szalézi Szent Ferenc Társasága, Szent Ferenc Kistestvérei, és Kisnővérei, Don Bosco Nővérek, Szervita Nővérek, Szent Erzsébet Nővérei, Teréz Anya nővérei, Orsolyiták, Szociális Misszió Társulat, Congregatio Jesu, Mária Iskolatestvérek és a [...]

A 2011. évi közösségi hetünkről

Az idei képzési héten mi magyar nővérek teljes létszámban vettünk részt, aminek mindannyian nagyon örültünk, hisz ritkán adatik meg, hogy több napot tudjunk együtt tölteni. Ismét augusztus 16-án indultunk útra egy kisbusszal és a Gyula atya autójával. Az úti célunk idén is az ausztriai Vöcklabruckban lévő Szent Klára lelkigyakorlatos ház volt. Az osztrák nővérekkel való [...]

Az elmúlt hónapok közösségi programjai

Szeptember 17-én ünnepeltük a Fájdalmas Anyát az egri Servita templom búcsúján. Az elmúlt évekhez hasonlóan péntek estétől részt vettünk a búcsú szentmiséin, programjain. Szombat éjszaka az utolsó szentségimádási órát már több éve közösségünk imádkozza püspökeinkért, papjainkért, papjelöltekért. A több napig tartó együttlét ismét segítette a közösség formálódását, egymás jobb megismerését is. Október: A fogadalomtétel alkalmával [...]

Ünnepélyes fogadalomtétel a Krisztus Király Szolgálóleányai Közösségében.

Örökfogadalmat tevőket és új tagokat ünnepelhetett a közösség 2011. október 15.-én. Horváth Terézia, aki jelenleg a magyarországi kollégium vezetőnője és Babik Katalin nővérek tettek örökfogadalmat, életüket Krisztus Királynak ajánlva az Ancillae Christi Regis közösségében, az Egyház áldozópapságának szolgálatára, a világ üdvözítésére és az örömhír terjesztésére. Az Úr kegyelméből ismét az Egri Papnevelő Intézet kápolnájában ünnepelhettünk, [...]

Gondolatok az elmúlt hónapok eseményeiről

Április 29-én a családok évében, egyházmegyei találkozóra hívta érsek atya a cigánycsaládokat Egerbe. A szentmisét követően a színes programok, tanúságtételek közben a testi táplálékról is gondoskodtak a szervezők. Az Érseki Szent József Kollégium konyhája által készített ebédet az Érsek udvarban, valamint a kollégium udvarán fogyaszthatták el a résztvevők. 2006-tól a kollégiumban dolgozom, az igazgató úr [...]

Nagyböjti lelkigyakorlatot tartottak Krisztus Király Szolgálóleányai

Nyitányként Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az egri Minorita templomban közösen vettünk részt szentmisén. A szokásostól eltérően, nem a Szent János-házban jöttünk össze, hanem a Szent Anna templom mellett lévő rendházban. A hely adta lehetőségekből adódóan részben önellátók voltunk. A reggelikről és a vacsorákról magunk gondoskodtunk. Így a közösen, egymásért végzett szolgálat nagyban hozzájárult a közösségi érzéseink, [...]