ACR, “ANCILLAE CHRISTI REGIS”, a Krisztus Király Szolgálói közösséget Bécsben Leopold Engelhart kanonok alapította 1926-ban, hat női taggal, akik akkor aktív munkatársai voltak a  lelkészi munkában.

 „A Vallási Kongregáció engedélye alapján, az 1955. június 17-i dekrétummal Dr. Theodor, Innitzer érsek-kardinális létrehozta a „Krisztus Király Szolgálólányai Közösségét”- az 1947. február 2-i „Provida Mater Ecclesia” apostoli konstitúció V. és VI. fejezetének 2.§-a értemében, mint világi intézményt.”

A közösség tagjai hajadonok, özvegyek valamint az egyház szabályai szerint szabadállapotú hölgyek. Fogadalmunkat az Evangéliumi Tanácsok szabályainak megfelelően és az ACR Világi Intézmény életformája szerint teszik. Életüket Krisztus Királynak ajánlva az egyház és a felszentelt papok szolgálatára szánják. A világi életben teljesítenek szolgálatot, többen plébániákon, egészségügyben néhányan szegények, elhagyatottak között segítik embertársaikat.

Napjainkban már öt országban vannak jelen.

1995-ben érkeztek Nyíregyházára P. Dr. Anton Gots Kamilliánus szerzetes és Mathilde Weidinger osztrák ACR nővér. Felismerve a szükségét és a lehetőségét kezdeményezték a közösség építését. A magyarországi közösség első tagja a szendrői Soltész Mária. Későbbiekben Dr. Lengyel Gyula atya segítségével találtak többen a közösségre. Mathilde valamint az osztrák nővérek személye nagy hatással volt és van a magyar közösség tagjaira. Isten és emberszeretetük példa lehet minden jó érzésű ember számára.

A közösség úgynevezett kollégiumokban működik. A magyarországi kollégium hivatalosan 2003-ben alakult Szent Kamill Kollégium néven Mathilde vezetésével, Nyíregyházán.

A magyar kollégium nővérei Mathilde kivételével valamennyien egri egyházmegyések voltak, így 2010 szeptemberében, amikor Gots atya és Mathilde visszaköltöztek Ausztriába a közösség székhelye átkerült Nyíregyházáról Egerbe.

Kezdetekkor P. Dr. Anton Gots mellett P. Fejes János és P. Dr. Lengyel Gyula segítették a közösség lelki növekedését. Többen Gyula atya által ismertük meg a közösséget, 2008 őszétől több éven át ő volt a közösség lelkivezetője. Jelenleg P. Ferencz Károly segíti hitbeni és lelki fejlődésünket. 

A Szent Kamill Kollégium első magyar vezetőnője Horváth Terézia Kazincbarcikáról. 2009-2016. látta el vezetőnői feladatát.

2016. Krisztus Király ünnepétől Fazekas Mónika a kollégium vezetőnője, aki jelenleg Göncön él, főállású hitoktatatóként dolgozik iskolákban, emellett segíti a faluban és a környező fíliákban szolgálatot teljesítő atyák munkáját.

A közösség nővérei 16-an az egri, 1 nővér a pécsi egyházmegye területén teljesíti szolgálatát.

ACR Világi Intézmény bemutató