Olyan életforma után vágysz, amelyben Istennek egész életedet apostoli szolgálatként odaszentelve az emberek rendelkezésére állhatsz?

Világi Intézmény
Ancillae Christi Regis
 Krisztus Király Szolgálói 

Elhívatottságunk a következő jelmondatokban fejeződik ki:
— Mint megkereszteltek és megbérmáltak mindannyian részesei vagyunk Krisztus papságának
— Különleges elhívatottságunkat abban látjuk, hogy imádság, apostolkodás és életünk átadása által támogatjuk a papság küldetését a világban.
— Sokszínű kínálat szolgálja továbbképzésünket és elmélyülésünket.
— Kis csoportokban találkozunk egymással és különleges alkalmakkor nagyobb körben.
— A mi világi intézményünkben a hasonlóan gondolkodók közössége segít nekünk, hogy Isten hívásának jobban rendelkezésre álljunk.
— Nem élünk közös háztartásban, de szellemi közösségben vagyunk egymással, és együtt viseljük el örömeinket és bánatainkat.
„OMNIA REGI IN VITA ET IN MORTE” – Mindent a Királynak  életben és halában.
— Azért szenteljük magunkat Istennek, hogy egész keresztény életünket az apostolkodás határozza meg. — Megfogadjuk, hogy világi életünk során a tisztaság, szegénység és engedelmesség Evangéliumi Tanácsait valósítjuk meg.
— Különböző foglalkozásunknál fogva mindegyikünk a maga területén akar tanúságot tenni Krisztus szeretetéről és ezt a világot az Evangélium          szellemével áthatni.
— Életünk alapja a naponkénti találkozás Krisztussal az Oltáriszentség, az imádság és Isten Igéje által.
— Az I. világháború után egy Leopold Engelhart nevű pap a lelkigondozásban új utak után keresett. Így került sor 1926-ban Bécsben közösségünk megalapítására.