A megszentelt élet napja Egerben

Ternyák Csaba egri érsek meghívására a megszentelt élet napján, 2012. február 2-án a szemináriumban találkoztak az Egri Főegyházmegye szerzetesei. Az egyházmegye szerzetesközösségeiből – Jezsuiták, Szerviták, Szalézi Szent Ferenc Társasága, Szent Ferenc Kistestvérei, és Kisnővérei, Don Bosco Nővérek, Szervita Nővérek, Szent Erzsébet Nővérei, Teréz Anya nővérei, Orsolyiták, Szociális Misszió Társulat, Congregatio Jesu, Mária Iskolatestvérek és a Krisztus Király szolgálóleányai – mintegy ötvenen gyűltek össze.
Az ünnep fényét emelte, a hely szelleme, ahol mintegy 42 kispap és a szeminárium elöljárói is velünk ünnepeltek.
A szentmisét Dr Ternyák Csaba celebrálta, mely előtt a szeminárium folyosóján megáldotta a gyertyákat. Ezt követően égő gyertyával a kezünkben ünnepélyesen vonultunk be a kápolnába és kezdetét vette a szentmise.
A főpásztor kifejezte örömét, hogy szerzetesek és papnövendékek együtt ünnepelnek, hiszen közös a hívatás, az Istennek szentelt élet.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről szólva hangsúlyozta, hogy Jézus bemutatása a templomban, az Istennek felajánlottság, önmagunk átadásának a gesztusa.
Utalt Simeon szavaira is, aki hálát adott, hogy megláthatta a Világ Világosságát. Felhívta a figyelmünket, a kezünkben tartott gyertya, annak teljes önátadása emlékeztessen bennünket arra, hogy nekünk is fénnyé kell válnunk, és teljesen feláldozódni, mert így segíthetünk sokakat Jézus Krisztushoz. Fénnyé kell válnunk és világítani azon az úton, melyen az emberek Istenhez eljuthatnak.
Hívatásunk van arra, hogy tanúságot tegyünk a világban Krisztusról.
Mivel Egyházmegyénkben hagyomány, hogy minden évben más és más közösség látja vendégül a szerzetesi közösségeket ezen a napon, így ebben az évben a mi közösségünk vállalta ezt. A szentmise után agapén láttuk vendégül az együtt ünneplő szerzeteseket és pap testvéreket.
Gyönyörű, felemelő ünnepen vehettünk részt.

H.Gömöri Rita
ACR

SONY DSC SONY DSC SONY DSC